O nama

Pun naziv pravnog subjekta: Dr Techno VB d.o.o. Novi Sad
Poštanska adresa: Bulevar Slobodana Jovanovića 4A, Novi Sad
Šifra delatnosti: 4754
Delatnost: Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
Matični broj: 20761440
Poreski broj (PIB): 107241359
Broj računa: 170-30013225001-92
Br. registracije u APR-u i datum: BD 113925/2011 ; 13.09.2011. godine
Web adresa: www.drtechno.rs
Kontakt telefon: 060/60-88-079
Kontakt e-mail: korisnicki.servis@drtechno.rs


Dr Techno je kompanija koja posluje od 2011. godine sa sedištem u Novom Sadu, bavimo se prodajom proizvodnog asortimana bele tehnike, IT uređaja i potrošačke elektronike.
Naše osnovno načelo je individualni pristup svakom kupcu, njegovim željama i potrebama.
Trudimo se da kupcima približimo nove tehnologije i ekskluzivne brendove u jedinstvenim izložbenim prostorima u Novom Sadu i Beogradu.
Pored širokog asortimana, izloženog u maloprodajnim objektima, našim kupcima pružamo mogućnost online kupovine na sajtu https://www.drtechno.rs/ .Kodeks poslovnog ponašanja

 

Poštovanje principa i pravila poslovne etike podrazumeva, ali se njima ne ograničava, sledeća načela:

  1. Profesionalno obavljanje poslovne delatnosti;
  2. Savesno i potpuno preuzimanje i izvršavanje obaveza i odgovornosti;
  3. Obavljanje privredne delatnosti na način kojim se ne ugrožava profesionalni ugled;
  4. Korišćenje dopuštenih sredstava za postizanje poslovnih ciljeva;
  5. Poštovanje propisa o nespojivim poslovima;
  6. Čuvanje poslovne tajne;
  7. Izbegavanje sukoba između ličnih i interesa privrednih subjekata;
  8. Obavljanje poslovnih aktivnosti na način kojim se ne nanosi šteta postojećim akcionarima, članovima ili ortacima;
  9. Obavljanje poslovnih aktivnosti koje povećavaju vrednost kapitala privrednog društva;
  10. Uzdržavanje od korišćenja političkog uticaja ili pritiska radi ostvarivanja poslovnih ciljeva;
  11. Ostvarivanje poslovne saradnje sa drugim privrednim subjektima bona fide;
  12. Rešavanje sporova sa poslovnim partnerima putem pregovora ili posredovanja, uz nastojanje da se nastave poslovni odnosi;
  13. Poštovanje prava intelektualne svojine;
  14. Obavljanje poslovne aktivnosti u skladu sa propisima o zaštiti i unapređenju životne sredine;
  15. Uvažavanje standarda poslovne etike i doprinos daljoj afirmaciji morala u poslovnim odnosima.
DrTechno VB d.o.o. Sva prava zadržana.